Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie

Poszukujemy kandydatów na stanowiska Arbitrów, zwanych inaczej sędziami. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc. Pierwsze posiedzenia Narodowego Sądu Arbitrażowego przy Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie rozpoczną się najwcześniej w okresie 1 - 3 miesięcy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie sądu Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie

Bezpieczeństwo w Narodowym Sądzie Arbitrażowym oznacza konieczność powołania do służby Policji Sądowej. Tworzenie jej rozpocznie się po uruchomieniu sądu w Szczecinie.

Ogłoszenie
Poszukujemy kandydatów na stanowiska Policji Sądowej. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc.

Wszyscy kandydaci na stanowiska Policji Sądowej - muszą być ludźmi pokrzywdzonymi przez tzw. system, czyli dokładnie przez wszelkiej maści tzw. urzędników, tym przykładowo: sędziów, prokuratorów, komorników, notariuszy, adwokatów, policjantów, lekarzy, urzędników miejskich i wiejskich, w tym: urzędników z magistratu i z parlamentu etc.

Obowiązki Służbowe
Policja Sądowa ma za zadanie ochronę porządku publicznego na terenie Narodowego Sądu Arbitrażowego, w tym ochronę: ludzi. budynku, kasy sądu, akt spraw sądowych. Do zadań Policji Sądowej należy też zabezpieczenie i przewóz akt i wszelkich innych dokumentów sądowych oraz pieniędzy.

Oferty własne w formie elektronicznej należy kierować do Kancelarii „PrawoMocny” - na Biuro Podawcze NSA, adres e-mail: biuro-podawcze.sa@prokonto.pl
Do każdej oferty należy załączyć: własny nr telefonu, aktualne zdjęcie oraz Zaświadczenie o niekaralności, które załatwia się w Krajowym Rejestrze Karnym https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Ofert należy kierować do Kancelarii „PrawoMocny” - Narodowy Sąd Arbitrażowy, tel. +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

nach oben