Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie

Poszukujemy kandydatów na stanowiska Arbitrów, zwanych inaczej sędziami. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc. Pierwsze posiedzenia Narodowego Sądu Arbitrażowego przy Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie rozpoczną się najwcześniej w okresie 1 - 3 miesięcy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie sądu Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie

Składanie pozwów do Narodowego Sądu Arbitrażowego w Szczecinie –niebawem będzie możliwe

Komunikat !

Zgodnie z planem już wkrótce zostanie otwarte Biuro Podawcze Narodowego Sądu Arbitrażowego w Szczecinie.
Pierwsze rozprawy w naszej sali/salach zaczną się odbywać w okresie: 1-3 miesięcy, od czasu złożenia pozwu/pozwów, w kolejności złożenia.

Zasady składania pozwów:
1. Narodowy Sąd Arbitrażowy będzie przyjmował przede wszystkim pozwy skierowane przeciwko: urzędnikom miejskim, pracownikom szpitali, pracownikom oświaty, pracownikom wojska i policji, pracownikom wymiaru sprawiedliwości, pracownikom sanepidu, pracownikom wszelkich instytucji, ponadto: sołtysom, wójtom, burmistrzom, prezydentom, senatorom, posłom, politykom, a także: bankierom, właścicielom obcych firm (sklepów z żywnością) oraz ich dyrektorom i kierownikom, właścicielom film lichwiarskich i pracownikom, właścicielom firm ściągającym długi i pracownikom, pracownikom Straży Miejskiej (funkcjonariuszom publicznym) oraz księżom.

2. Narodowy Sąd Arbitrażowy będzie przyjmował również pozwy od wszystkich przedsiębiorców, w różnym zakresie, w tym przeciwko: urzędnikom oraz ludziom pełniącym obowiązki na różnych stanowiskach etc. Ponadto Narodowy Sąd Arbitrażowy będzie przyjmował wszelkie pozwy przeciwko innym przedsiębiorcom, również pozwy dotyczące niezapłaconych faktur – rachunków.

3. Narodowy Sąd Arbitrażowy będzie również przyjmował pozwy od ludzi pokrzywdzonych przez przedsiębiorców.

Wszystkie sprawy będą prowadzili Sędziowie Narodowi (nasi arbitrzy).

Rozstrzygnięcia, co do zasady prawa w Narodowym Sądzie Arbitrażowym będą następowały w czasie od 1-3 miesięcy, a przy skomplikowanych sprawach do 5 miesięcy. W trybie kiedy, będą problemy z przesłuchaniem rzeczoznawców i świadków, zarazem przeprowadzenia dowodu procesowego, będą oni dyscyplinowani karami finansowymi – kiedy nie będą mieli usprawiedliwienia. W przypadku takim sprawa zakończy się po usunięciu tych problemów. Należy się zawsze z przypadkami losowymi liczyć. W takim razie będziemy czekali na świadka/świadków w określonej sprawie oraz rzeczoznawców, W wypadku konieczności powołamy do sprawy innego rzeczoznawcę /rzeczoznawców itd.

Obsługa i koszty podstawowe w Narodowym Sądzie Arbitrażowym w Szczecinie

Składanie pozwów i koszty:
1. Przez ludzi prowadzących szeroko pojmowaną działalność gospodarczą, w tym posiadającym niezapłacone faktury - rachunki. Koszt złożenia jednego pozwu, również pozwu o zapłatę (faktury - rachunku) - wynosi 2.000.00 złotych.
2. Przez ludzi mających zatrudnienie, emeryturę, rentę i inny dochód - wynosi 1.000,00 złotych.
3. Przez ludzi nie mających zatrudnienia i określonych dochodów, w tym również w sytuacji, kiedy prowadzą wspólne gospodarstwo - wynosi 0,00 złotych.
W przypadku sprawdzenia sytuacji materialnej powoda/powodów, zgodnej z pkt. 3, co oznacza dopuszczenie do złożenia pozwu - sprawa będzie procedowana.
Koszt wniesienia pozwu w przypadku pkt. 3 do NSA w Szczecinie, w sumie: 1.000,00 złotych, będzie potrącony na jego rzecz, od sumy należności, którą ściągnie Komornik Sądowy od strony pozwanej, czyli podsądnego/podsądnej - zwanej dłużnikiem, z racji orzeczonego wyroku.

Udział rzeczoznawców powołanych w sprawie
Koszty udziału w sprawie: rzeczoznawców, pokrywa strona pozwana. Koszty ustalane są umową/umowami zawieranymi z NSA w Szczecinie.

Z racji powyższej w najbliższym czasie na stronie Sądzie Arbitrażowego www.sa-i.pl zostaną umieszczone stosowne informacje takie jak: Regulamin Narodowego Sądu Arbitrażowego w Szczecinie, cennik dotyczący składanych pozwów oraz ich wzory.
W następnym czasie zostanie uruchomione Biuro Podawcze S.A.

Biorąc pod uwagę realizację planu, zgodną w czasie zaplanowanym, w kolejnej informacji powiadomię wszystkich zainteresowanych o tym, jak tworzyć: Zapis na Sąd Arbitrażowy ?
Oznacza to, że: w ramach stosownego Zapisu, każdy – bez żadnego wyjątku - będzie mógł pozwać do Narodowego Sądu Arbitrażowego innego czlowieka, z imienia i nazwiska.
Dodać ponadto należy, że:
Pozwanych nie chronią immunitety.
Sądy Arbitrażowe orzekają kary finansowe.
Wyroki Sądów Arbitrażowych egzekwowane są w 153 krajach świata.

W najbliższym czasie ogłoszę również datę, rozpoczęcia przyjmowania pozwów - przez Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie.

Pozdrawiam,
Piotr Moskwa
Prezes / Zarząd
Kancelaria „PrawoMocny”
www.kancelaria.prawomocny.org
Tel. +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00
Tel. bezpośredni +48 792 878 969, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-20.00
Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie
www.sa-i.pl
Adres e-mail: sa.prawomocny@prokonto.pl
Tel. +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00
Szczecin, Polska. 3 marzec 2023 rok, godz. 08:14

Patronat Medialny
Infoekspres Polska
Polskie Media Niezależne 1998-2023
www.infoekspres.pl
Szczecin, Polska. 3 marzec 2023 rok, godz. 08:14

nach oben